Fastighetsägare

Här kan ni beställa uppdaterad information om Sveriges 3,3 miljoner fastigheter och alla fastighetsägare. Det finns en mängd olika urvalsmöjligheter och vi hjälper er att hitta rätt fastighetsinformation med rätt ägartyper. Gör sökningen direkt i Fastighetsregistret-Online (öppnas i eget fönster) eller gör en förfrågan i formuläret så har ni ett snabbt svar från oss.

Urvalsmöjligheter

Fastighetstyper
Varje fastighet har en eller flera fastighetstyper beroende på vad syftet med fastigheten är. Se vanligast efterfrågade fastighetstyperna är:

VANLIGA TYPKODER
• 120 – Bebyggd lantbruksenhet
• 220 – Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer (Villa)
• 221 – Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer (fritidshus)
• 320 – Hyreshus, huvudsakligen bostäder
• 321 – Hyreshus, bostäder och lokaler

Visa alla typkoder…

Fastighetstyp 1 – Lantbruksenheter
• 100 Lantbruksenhet, inte fastställd typ av
• 110 Lantbruksenhet, obebyggd
• 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
• 120 Lantbruksenhet, bebyggd
• 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad
• 121 Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus djurstall
• 180 Lantbruksenhet i nationalpark
• 181 Lantbruksenhet för skol- & vårdändamål
• 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr
• 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 2 – Småhusenheter
• 200 Småhusenhet, inte fastställd typ av
• 210 Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
• 211 Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad
• 212 Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål
• 213 Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggn.värde under 50 tKr
• 220 Småhusenhet, helårsbostad
• 221 Småhusenhet, fritidsbostad
• 222 Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader
• 223 Småhusenhet, med lokaler
• 240 Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet
• 280 Småhusenhet, skatte- avgiftsfri, 3 kap. 2 §
• 281 Småhusenhet, skatte- avgiftsfri, 3 kap. 4 § FTL
• 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 3 – Hyreshusenheter
• 300 Hyreshusenhet, inte fastställd typ av
• 310 Hyreshusenhet, tomtmark
• 311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad
• 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
• 320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
• 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
• 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad
• 323 Hyreshusenhet, kiosk
• 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage
• 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler
• 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark
• 380 Hyreshusenhet i nationalpark
• 381 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
• 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 4 – Industrienheter
• 400 Industrienhet, inte fastställd typ av
• 411 Industrienhet, tomtmark
• 412 Industrienhet, med saneringsbyggnad
• 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats
• 414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
• 415 Industrienhet, fiskefastighet
• 420 Industrienhet, industrihotell
• 421 Industrienhet, kemisk industri
• 422 Industrienhet, livsmedelsindustri
• 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri
• 424 Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri
• 425 Industrienhet, trävaruindustri
• 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri
• 430 Industrienhet, bensinstation
• 431 Industrienhet, reparationsverkstad
• 432 Industrienhet, lager
• 433 Industrienhet, annan övrig byggnad
• 443 Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation
• 480 Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st. FTL)
• 481 Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
• 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr
• 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr
• 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 5 – Ägarlägenhetsenheter
• 500 Ägarlägenhetsenhet, inte fastställd typ av
• 510 Ägarlägenhetsenhet, obebyggd
• 513 Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
• 520 Ägarlägenhetsenhet, bostad
• 580 Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st. FTL)
• 581 Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

Fastighetstyp 6 – Täkter
• 600 Industrienhet, inte fastställd typ av täktmark
• 610 Industrienhet, obebyggd täktmark
• 613 Industrienhet, täkt med byggnadsvärde under 50 000 kr
• 620 Industrienhet, bebyggd täktmark
• 699 Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 7 – Elproduktionsenheter
• 700 Elproduktionsenhet, inte fastställd typ av
• 711 Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall
• 712 Elproduktionsenhet, tomt till kraftvärmeverk
• 713 Elproduktionsenhet, (vatten) byggn.värde under 50 000
• 714 Elproduktionsenhet, ersättningskraft
• 715 Elproduktionsenhet, tomt till kärnkraftverk
• 716 Elproduktionsenhet, tomt till kondenskraftverk
• 717 Elproduktionsenhet, tomt till gasturbinanläggning
• 718 Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk
• 719 Elproduktionsenhet, (värme) byggn.värde under 50 000
• 720 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk
• 730 Elproduktionsenhet, kärnkraftverk
• 731 Elproduktionsenhet, kondenskraftsverk
• 732 Elproduktionsenhet, kraftvärmeverk
• 733 Elproduktionsenhet, gasturbinanläggning
• 734 Elproduktionsenhet, vindkraftverk
• 799 Elproduktionsenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 8 – Specialenheter (skatte- och avgiftsfria)
• 800 Specialenhet, inte fastställd typ av
• 810 Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad
• 820 Specialenhet, distributionsbyggnad
• 821 Specialenhet, reningsanläggning
• 822 Specialenhet, värmecentral
• 823 Specialenhet, vårdbyggnad
• 824 Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning
• 825 Specialenhet, skolbyggnad
• 826 Specialenhet, kulturbyggnad
• 827 Specialenhet, ecklesiastikbyggnad
• 828 Specialenhet, allmän byggnad
• 829 Specialenhet, kommunikationsbyggnad
• 830 Specialenhet, kommunikationsbyggnad / telekommast
• 890 Specialenhet, försvarsbyggnad

Ägarkategorier
Varje fastighetsägare har en ägarkategori som vi kan göra urval på. De vanligast efterfrågade ägarkategorierna är:

VANLIGA ÄGARKATEGORIER
• 00 Fysisk person (privatpersoner)
• 31 Handels/kommanditbolag
• 41 Bank ABN
• 42 Försäkrings AB
• 49 Övriga AB
• 53 Bostadsrättsföreningar
• 82 Primärkommun

Visa alla ägarkategorier…

• 00 Fysisk person
• 01 Staten
• 21 Enkla bolag
• 31 Handels/kommanditbolag
• 41 Bank AB
• 42 Försäkrings AB
• 49 Övriga AB
• 51 Ekonom. föreningar
• 53 Bostadsrättsföreningar
• 54 Koop. Hyresgästsförening
• 61 Ideela föreningar
• 62 Samfäll. o. Sambruk.
• 63 Trossamfund
• 71 Övriga stiftelser
• 81 Statliga enheter
• 82 Primärkommun
• 83 Kommunalförbund
• 84 Landsting
• 85 Allmän. försäkr. kassa.
• 86 Enheter inom Svenska kyrkan.
• 87 Off. korp. o. anstalt
• 89 Reg statlig myndighet
• 91 Oskiftat dödsbo
• 92 Ömsesidigt förs.bolag
• 93 Sparbank
• 94 Understödsföreningar
• 96 Utländsk juridisk person
• 98 Övr. sv. jur. person.

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med ett förslag på ett register över fastighetsägare utifrån era önskemål

Registerinnehåll
Register över fastighetsägare kan beställas med en mängd information och möjligheterna att skapa unika register är många. Nedan har vi listat vanligt efterfrågade målgrupper och möjligheter. I formuläret kan ni ange vilken information ni är i behov av så återkommer vi med en offert. Tänk på att varje extra bit av information man klär på registret även påverkar priset.

VANLIGA LEVERANSER

  • Register över alla villaägare inom ett vissa postnummer, med namn och adressuppgifter
  • Register över alla villaägare inom ett vissa postnummer, med fast och mobilnummer inkl. NIX-markeringar
  • Register över alla fritidshusägare i Sälen, med namn och adressuppgifter hem till ägarna och inte till fritidshuset
  • Register över alla kommersiella fastighetsägare i vissa kommuner, med företagsnamn och adressuppgifter, komplettera med färdiga adressetiketter
  • Register över alla bostadsrättsföreningar i Stockholm, med namn och adressuppgifter till styrelsemedlemmarna
  • Register över alla bostadsrättsinnehavare i Örebro, med namn, adress och telefonnummer
  • Register över alla förändrade lagfarter mellan två datum, adresser till nyblivna villaägare

Beskriv era önskemål i formuläret så återkommer vi med ett förslag på er målgrupp.

Leveranstid
Leverans av personadresser sker normalt inom 1-3 dagar efter det att ni beställer adresserna. Om ni även väljer färdigutskrivna adressetiketter så kan man räkna med två dagars leveranstid då dessa levereras med posten.

Leveransformat
Leverans sker i MS Excel format och adresserna levereras till er via e-post. Önskar ni något annat leveransformat så löser vi de flesta formaten.

Etiketter
Det går också bra att beställa till färdigutskrivna adressetiketter till målgruppen. Etiketterna har följande utseende:

——————————————–
Förnamn Efternamn
Storagatan 123
123 45 Staden
——————————————–

Prissättning
Priset per adress varierar på hur många adresser det rör sig om, vilken information man vill ha med och om det ska vara med eller utan etiketter.

Fyll i nedanstående förfrågan så återkommer vi med antalsuppgifter och priser på det urval ni önskar. Förfrågan är helt kostnadsfri.

Betalningsvillkor
Leverans sker mot faktura 15 dagar efter godkänd kreditprövning. Alternativt betalning med kontokort eller Swish.

Tjänster & API

Har ni behov att t.ex. klä på befintliga register med fastighetsbeteckning, koordinater eller personuppgifter så har vi lösningar för det. Eller så kanske ni har ett behov av online-lösningar där data ska uppdateras eller kompletteras automatiskt, oavsett vad så har vi många gånger en lösning som kan anpassas efter era behov. Använd detta formulär för att komma i kontakt med våra utvecklare så har ni strax ett bollplank att bolla idéer med.

Kontakt med utvecklare

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefonnummer

Beskriv era önskemål

FÖRFRÅGAN FASTIGHETSÄGARE

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vilken typ av fastighetsägare söker ni:
120 Bebyggd lantbruksenhet220 Villaägare221 Fritidshusägare320 Hyreshus bostäder321 Hyreshus bostäder & lokalerKommersiella fastighetsägareAnnan ägare

Vilket geografiskt område:

Vill ni ha pris med utskrivna adressetiketter?
Utan etiketterMed etiketter

Beskriv era övriga önskemål: