Om oss

Historik
RegisterData AB startades upp med att helt fokusera på företagsadresser till dess att vi fick till riktigt bra källor till ett konkurrenskraftigt pris. Efterhand utökades produktportföljen att även omfatta privatpersoner till dess att vi var nöjda med utformningen, kvalitén och rätt prisläge. Sedan dess har vi även plockat in fastighetsägare, skolor och bostadsrättsföreningar, men fortfarande i samma anda och med samma höga kvalitetskrav.

Vår affärsidé
Vi hjälper företag att plocka fram rätt adressregister till sina kampanjer.
Rätt adressregister kan många gånger vara färre adresser än vad en konkurrent till oss skulle erbjuda. Det kan också vara målgrupper som våra kunder kanske inte alltid tänkt på, men som ligger i närheten av den ordinarie målgruppen de vanligtvis arbetar med.
Vi har regelbunden kontakt med olika marknadschefer på en mängd företag som har en hel del intressanta och roliga idéer om vad de vill uppnå och hur de vill göra det.
Med andra ord har vi erfarenhet om vad som fungerar och vad som bör undvikas.
Den kunskapen använder vi oss av för att plocka fram rätt adressregister till våra kunder så att de ska få bättre utfall på sina kampanjer!